Minggu, 21 Maret 2010

Warna – Warni SahabatkuBanyak orang datang dan pergi dalam kehidupanku
Namun hanya teman sejatilah yg akan terukir dihati …

Friend’s come in many colors
Teman muncul dalam berbagai warna :

green color friends : one who sees the positive and puts hope in everything
(teman berwarna hijau : seseorang yang melihat dengan positif dan selalu melihat harapan)
Dian Febyanti
Dea Raissa Pratiwi
Erna Nur Rakhmawati
Arindi Janisa
Begundal Blacklist as Martias Al Fatih

blue color friends : color of sea and sky … friend who brings peace and serenity
(teman berwarna biru : warna laut dan langit ... teman yang membawa kedamaian dan ketenangan)
Rita Juwita
Siti Rochimah
Merpati Senja as Mawar NA Shawal

yellow color friends : color of the sun … friend who makes us laugh and shows us a star when we are sad
(teman berwarna kuning : warna matahari ... teman yang membuat kita tertawa dan memperlihatkan bintang ketika kita merasa sedih)
Fitri Handayani
Nadia Octavialny Ali
Pangais Bungsu as Tika
Hardiyanti Hidayat
Combro as Teh Ia
Nina Suhari
Iyan Rahadian
Nada Martin
Meth Rose

red color friends : one who reminds us of the rules in life but encourages us to change with warm loving words
(teman berwarna merah : seseorang yang mengingatkan kita tentang aturan2 dalam hidup dengan membesarkan hati agar kita berubah dengan kata-kata yang hangat dan penuh rasa sayang)
Laila
Annisa Nur Fitriyani
Rani Zulfiani
Fitria Nugraheni Wulansari
Yhanie Djalal
Via^ Ashabul Jannah/Mujahidah Sunnah as Nivia Adrian
Eka Yulinda
Ruby Zee
Desy “Echi” Diyansari
Alfan Zahriyono

grey color friends : one who teaches us silence to reflect and interiorize helping to know our selves and others better
(teman berwarna abu2 : seseorang yang mengajarkan kita keheningan untuk mencerminkan dalam diri kita untuk mengenali diri sendiri dan orang lain)
Khairu Nisa’ Syuhada as Anne
Gustav al Ghifary as Agusni

purple color friends : color of the noble ones … will help us learn true authority and wisdom of heart
(teman berwarna ungu : warna yang mulia ... yang akan membantu kita mempelajari kewenangan sejati dan kebijaksanaan hati)
Mia Camelia Savitri
Seiska Handayani

orange color friends : enhances our spirit with new energy with loving vitamins to help us grow
(teman berwarna jingga : meningkatkan semangat jiwa kita dengan energi dengan vitamin kasih untuk membantu kita berkembang)
Yunita Arviani
Dewi “Al-Hadi” Superta
Fitri Islami Fandris
Nunung Fathur
Ci Te2h as Tati Mayasari
Muzlimah Ceria as Eva Rachmania Effendi
Diantika Ambardina
Eriansyah Gusni S

brown color friends : might help us to step down of false illusions and come down to earth, to the reality of daily simple true living
(teman berwarna coklat : mampu membantu kita untuk mengurangi ilusi palsu dan menjadi rendah hati menuju kenyataan hidup sederhana yang sejati)
Yuniar Rahmadini
Fandi
Haekal Hakimudin
Eddy Akbar

white color friends : one who will help us discover the wisdom hidden to be learnt within any of our experiences
(teman berwarna putih : seseorang yang membantu kita menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi yang bisa dipelajari dalam setiap pengalaman kita)
Ukhti Shand as Sri Handayani

If we gather our friends in a big meeting
We will discover a rainbow of love
Thank you for being such a colorful friend

Jika kita mengumpulkan teman2 kita dalam sebuah pertemuan besar kita Akan menemukan pelangi kasih sayang.
Terima kasih telah menjadi teman yang penuh warna ...

Rasulullah SAW bersabda :
“Do’a seseorang bagi saudaranya dari tempat yang jauh adalah terkabulkan“(HR. Muslim)

Sahabat, bayangkanlah wajah para saudara-saudari yang selama ini telah menjadi teman sejatimu lalu do'akanlah mereka dengan do'a berikut:

Allohumma innaka ta'lamu anna haadzihil quluub, qodijtama'at 'alaa
mahabbatik, wal taqot 'alaa thoo'atik, wa tawahhadat 'alaaa da'watik, wa
ta'aahadat 'alaa nashroti syarii'atik, fawats-tsiqillaahumma roobithotahaa, wa- adim wuddahaa, wahdihaa subulahaa, wamla'haa binuurikal ladzii laa yakhbuu, wasyroh shuduurikal ladzii laa yakhbuu, wasyroh shuduurohaa, bifaidhil iimaanibik, wa jamiilit-tawakkuli 'alaik, wa ahyihaa bima'rifathik, wa amit-haa 'alasy-syahadaati fii sabiilik, innaka ni'mal maula wa ni'man-nashiir. Aamiin. Alloohumma aamiin. Wa shollillaahumma 'alaa sayyidina muhammadin wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa sallam.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati - hati ini
telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada-Mu, bertemu untuk taat kepada-Mu, bersatu dalam rangka menyeru (di jalan)-Mu, dan
berjanji setia untuk membela syariat-Mu, maka kuatkanlah ikatan
pertaliannya, ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya, tunjukkkanlah
jalannya dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup,
lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal
kepada-Mu, hidupkanlah dengan ma'rifah-Mu. Sesungguhnya Engkau
sebaik - baik pelindung dan sebaik - baik penolong. Amin. Dan semoga
shalawat serta salam selalu tercurah kepada Muhammad, kepada
keluarganya, dan kepada semua sahabatnya."

Foto copas dari :

http://3.bp.blogspot.com/_4m3WWVt5wv0/SwDye2bBtvI/AAAAAAAAAOk/pN3KVMuEkQI/s1600/sahabat2.jpg

Tidak ada komentar: